Voks

Frossen skulder

Frossen skulder

Frossen skulder
Mange danskere lider af det der i almindelig tale kaldes frossen skulder, men som på lægeterm hedder periarthrosis humeroscapularis. Frossen skulder kan skyldes mange ting. Man kan have slået den, som kan have forårsaget lidelsen, men det kan også opstå ud af ingenting, dette kaldes idiopatisk frossen skulder. I forhold til frossen skulder symptomer, så vil alle opleve smerter i skulderen samt nedsat bevægelsesmulighed. Det er en meget smertefuld omgang, men da lidelsen findes i flere stadier, så gør frossen skulder behandling også, og man starter i det milde.

Det første forløb man kommer igennem indeholder nogle forskellige ting, som kan være frossen skulder varmebehandling, frossen skulder voltaren(smertelindrendemiddel), frossen skulder ibuprofen, frossen skulder massage, frossen skulder fysioterapi og kiropraktik samt nogle andre ting. Hvis dette ikke har nogle umiddelbar virkning går man videre med en lidt mere drastisk behandling, nemlig blokade mod frossen skulder. Dette kan foregå med frossen skulder kortison eller frossen skulder binyrebarkhormon, som simpelthen går ind og hæmmer den inflammatoriske tilstand i skulderen. Hvis dette heller ikke har givet nogle fremgang kan man få en frossen skulder operation, hvor man går ind og løsner det betændte bindevæv, som forårsager smerterne. Efter operationen skal man selvfølgelig igennem noget genoptræning, og langsomt skulle man gerne få bevægeligheden tilbage og være uden smerter.

Man kan også, hvis man hellere vil det, vælge at få en frossen skulder alternativ behandling. Dette kan for eksempel være frossen skulder zoneterapi, frossen skulder osteopati og frossen skulder akupunktur samt nogle andre alternativer, såsom chokbølgebehandling. Efter frossen skulder, så skulle man gerne være smerte fri, og have fuld bevægelighed igen. - frossen skulder akupunktur - frossen skulder behandling fysioterapi - frossen skulder efter operation - frossen skulder i begge sider - frossen skulder og diabetes - kold skulder operation - frossen skulder forebyggelse - frossen skulder og fysioterapi - frossen skulder røntgen - frossen skulder ultralyd - frossen skulder begge skuldre - frossen skulder blokade - frossen skulder smertebehandling - frossen skulder undersøgelse - kronisk frossen skulder - frossen skulder diabetes - frossen skulder kiropraktor - frossen skulder og behandling - frossen skulder sukkersyge - kold skulder efter operation - zoneterapi skulder


En blokadebehandling er en behandling rettet mod at dæmpe en irritationstilstand i og omkring væv. Denne behandling er eksempelvis egnet til overanstrengte sener eller irriterede led.

Blokadebehandling er en injektion af binyrebarkhormon og lokalbedøvelse blandet i samme sprøjte, og sprøjtet ind i det irriterede væv. Stoffet vil blive "guidet" rundt ved hjælp af ultralyd, således man undgår komplikationer og effekten øges. Binyrebarkhormon er et stof som produceres af binyrerne, men ved injektion kan stoffet være med til at dæmpe betændelseslignende reaktioner, hvor sener eller led er irriteret. En blokade kan blandt andet ligges i følgende:

Arm, albue, skulder, finger
Ankel, hælspore, haleben, knæ
Lysk, nakke, ryg

Processen

Efter behandlingen vil du med det samme kunne mærke en forbedring. Dette skyldes dog primært lokalbedøvelsen, og efter nogle timer, indtil bedøvelsen er aftaget, vil du begynde at kunne mærke smerter i området, påg rund af virkningen af binyrebarkhormonet. Selve virkningen af blokaden er en langsom proces, og den begynder først efter cirka en uges tid efter din blokadebehandling. Derefter vil du langsomt kunne mærke forbedringer, men det er vigtigt at aflaste det berørte område i længere tid, for at behandlingen kan få sin fulde virkning. Derfor kan det være nødvendigt med nogle fridage fra dit arbejde, afhængig af hvor stor en belastning dit arbejde vil være for det behandlede område.

Hvis skaden er sket i forbindelse med dit arbejde, skal der selvfølgelig rettes op på det som forårsagede skaden i første omgang, da betændelsestilstanden ellers blot vil komme igen. Er der tale om en overbelastning i forbindelse med sport, er det vigtigt at kombinere blokadebehandlingen med genoptræning når området er restitueret i nogle uger. Din læge vil kunne vejlede dig nærmere omkring hvordan dit forløb skal foregå, da det er forskelligt fra person til person, samtidig med at processen afhænger af hvordan overbelastningen er sket i første omgang, og hvordan dette kan ungåes fremover.

Stoffet virker i cirka 6 uger, og derefter vil man ikke længere kunne spore binyrebarkhormonen i kroppen, og det er derfor nødvendigt med en opfølgende undersøgelse, for at finde ud af om det har haft den rette virkning. Effekten derimod vil som regel kunne mærkes i op til ½ år efter behandlingen.

Bivirkninger

Som ved alle andre behandlinger hvor der bliver sprøjtet stof ind i kroppen, og der derved bliver prikket hul på huden, er det risiko for infektion. Infektion er en ekstremt sjældent bivirkning af blokadebehandlingen! Selve binyrebarkhormonet et et steorid som kan medføre at fedtceller trækkes sammen, og der derved opstår et lille indfald i huden, samtidig med at huden omkring injektionsområdet kan blive lysere. Disse forandringer forsvinder dog som regel 100% af sig selv efter kort tid.

Blokadebehandling med binyrebarkhormon bliver ikke set som doping, da behandlingen foregår rent lokalt, og at meget lidt af stoffet derfor vil komme ud i kroppen.

Sammenlign priser på behandling for frossen skulder
Se oversigt over priser og sammenlign - se liste over klinikker og privathospitaler

info om blokade for frossen skulder :

frossen skulder og akupunktur